ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA

  • Endüstri 4.0 yada 4. sanayi devrimi, birçok modern otomasyon sistemini veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Bu devrim üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.
  • Dijitalleşme ile hem günlük yaşantımız hem de sanayinin tüm sektörleri etkilenmektedir.
  • İşimiz gereği bu etkileşimi yakalamak ve kendimizi güncel tutmak adına tüm sektörel gelişmeleri yakından takip ederek müşterilere yeni ve teknolojik çözümler sunulmaktadır.